N-litter Moomoon (d.o.b. 3.6.2018)

Noel & Nastasia & Nemessis Moomoon (1 boy sable, 2 girls sable and black and tan) f. Velikij Kombinator ot Valensii & Gaya Moomoon